Menu

Værdier og visioner

 

VÆRDIER OG VISIONER 

 

DET BEDSTE FÆLLESSKAB

Boldklubben Stefan skal stå for fællesskab og ikke mindst sammenhold. Der skal være en kultur hvor vi kommer hinanden ved på tværs af afdelinger og hold. Arrangementer ligesom dette stormøde, vil forhåbentlig bane vejen for en større fællesskabsfølelse i Boldklubben Stefan. Med fællesskab følger også et fælles ansvar. Dette ser vi ikke som et ønske, men som en nødvendighed for en mindre klub som vores.

 

DE BEDSTE RAMMER

En af forudsætningerne for at vi kan vokse som klub er at der tilbydes nogle gode rammer. Rammerne er vigtige for udviklingen af klubben, men også den klubfølelse der opstår ved stoltheden over at vise sine forhold frem for andre. Forbedringerne af rammerne også et led i bestræbelserne på at skaber mere ”liv i klubben” Det essentielle i den her sammenhæng er selvfølgelig den pågående renovering og udvikling af klubhuset, herunder også kantinedriften fremadrettet.

 

DET BEDSTE MILJØ

Vi vil skabe et miljø hvor der er plads til leg, konkurrence, ambitioner og det sociale – Der skal være plads til alle. Vi håber selvfølgelig at vi kan være med til at skabe gode og dygtige fodboldspillere og trænere, men det er mindst lige så vigtigt at vi kan skabe venskaber for livet.

 

 

Luk