Klubhusprojektet

Planer om at renovere Boldklubben Stefans klubhus opstod i 2014 i kølvandet på, at klubhuset fik udskiftet taget. Bestyrelsen søgte i sommeren 2014 Klubhuspuljen hos Københavns Kommune, og fik den tildelt i oktober 2014. I første omgang lød støtten på 2,4 millioner kroner. I oktober 2015 modtog Boldklubben Stefan igen Klubhuspuljen til at gennemføre projektet. Denne gang fik klubben tildelt 1,3 millioner kroner.

 

Billede 3
En 3D-tegning af det nye klubhus set fra Folevadsvej.
Billede 2
En 3D-tegning af klubhuset set fra banerne.
Billede 1
En 3D-tegning af det nye klubhus set fra stien, der løber gennem parkanlægget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
Plantegning over den nye stueetage med kantinen flyttet ud mod parkanlægget.

Kig nærmere på plantegningen her


Tidslinje over projektet:

Slut oktober 2014: Klubhuspuljen tildeles Boldklubben Stefan.
November 2014: Jens Roy Simonsen takker ja til at være projektleder.
December 2014: Arkitekt tilknyttes projektet.
Januar-februar 2015: Møder med Teknik- og Miljøforvaltningen.
Marts-april 2015: Ingeniør tilknyttes projektet.
Maj-juni 2015: Møder med Københavns Kommune. Myndighedsprojekt udfærdiges i henhold til kommunens ønsker og indsendes.
Oktober 2015: Klubhuspuljen tildeles endnu engang Boldklubben Stefan.
Juni 2016: Fredningsnævnet godkender projektet.
Oktober-december 2016: Byggeriet igangsat. Skur opført som første del af byggeprojektet.
Januar 2017: Nedrivning af omklædningsrum 1+2 påbegyndt.

Slut 2017-start 2018: Boldklubben Stefan håber at kunne indvie det nye klubhus.


Har du spørgsmål til projektet så kontakt bestyrelsesmedlem Kasper Lyngsfeldt på tlf: 51 61 72 61